Start Hembygdsgillet Bli medlem Bilder Program Kontakt Länkar
Värmlandsnäs Hembygdsgille
Hembygdsgillet har till uppgift att tillvarartaga, bevara och sprida kunskap om gammal kultur, som minnesmärke, byggnader, föremål, sockendräkter, samt gamla seder och bruk på Värmlandsnäs.
Gillet är opolitiskt och religiöst neutralt.
Styrelsen 2020
  • Ordförande: Bert Öbergh
  • Kassör: Lars-Åke Olsson

  • Övriga styrelseledamöter:
  • Per Forsberg
  • Inga-Lill Jansson
  • Åsa Kristiansson
  • Lars Andersson
  • Kerstin Kullander
  • Elisabeth Nilsson
  • Birgitta Breitkreutz