Start Hembygdsgillet Bli medlem Bilder Program Kontakt Länkar
Balders hage, Millesvik.
Hembygdsgillet har iordningställt den gamla minneslunden Balders hage i Millesvik. Denna minneslund, som tidigare hette Tegnerlunden, är en minneslund över 2 syskon från Berg som dog i difteri i slutet av 1800-talet.

Balders hage före.

Balders hage efter.

Balders hage.

Balders hage.

Balders hage i maj.

Balders hage i maj.
Värmlandsnäs hembygdsgille har fr.om. vinter/vår 2013 iordningställt den gamla minneslunden Balders hage i Millesvik.
Det har skett på idéell basis och med hjälp av Säffle Kommuns sommararbetande ungdomar som 2 gånger per säsong röjt och klippt sly i lunden.
Bidrag till iordningställandet har också getts av Storjohans fond i form av beviljat bidrag.
Sven Ringdahl har varit behjälplig med avverkning av träd och sly mm.
Pomonadalens handelsträdgård har bidragit med planteringsjord.
Arbetet med plantering, markberedning, sittplats samt skyltar och informationstavla har utförts av hembygdsgillets ordförande Bert Öbergh och kassör L-Å Olsson.

* Bildspel om Balders hage